46 km

Deze fietsroute voert je door het westfront van de Stelling van Amsterdam, langs oude dijken die met elkaar zijn verbonden: de Hoogedijk, de Lagedijk en de Sint Aagtendijk. Een afwisselende fietsroute die alle forten langs deze dijken aan doet. Luister muziek in het Muziekfort, bezoek de kunstexpositie op Fort aan den Ham of bezoek het natuurbelevingscentrum van Fort K’ijk. Download de printbare routekaart onderaan deze pagina.

Startpunten

Zwaansmeer (vlakbij fietsknooppunt 84): Lagendijk 33 Uitgeest
Veldhuis – Aagtendijk (vlakbij fietsknooppunt 37): P aan de Genieweg (bij Luchtoorlogmuseum) 1967 PS Heemskerk
De Buitenlanden (vlakbij fietsknooppunt 6): P aan de Noorderweg 1948 PJ Beverwijk
Buitenhuizen (vlakbij fietsknooppunt 10): Kanaaldijk 1566 PA Assendelft
Westzaan (vlakbij fietsknooppunt 68): P aan de Provincialeweg N246 (ten noorden van de watertoren van Westzaan) Westzaan

Waterlinie- en kunstpunten

1. Fort bij Veldhuis
In het Fort is het Luchtoorlogmuseum ‘40-45 gevestigd. In het fort is een tentoonstelling van allerlei objecten die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Dit varieert van diverse tekeningen en artikelen tot en met (zelf opgegraven) vliegtuigonderdelen.
2. Kruitmagazijn bij de Dam
In aanvulling op de vaste kanonnen in de forten was er behoefte aan verplaatsbaar geschut. Vanuit de bomvrije magazijnen die relatief dicht bij de hoofdverdedigingslinie lagen werden neven- en tussenbatterijen van munitie en buskruit voorzien.
3. Nevenbatterij
Dit is een batterij die in de onmiddellijke nabijheid van een verdedigingswerk ligt en die taken uitvoert die vallen onder dit verdedigingswerk. In 1903 werd deze nevenbatterij aangelegd ter ondersteuning van Fort aan den Ham. Hierachter kon geschut worden opgesteld.
4. Fort aan den Ham
In het fort zit een militair museum. Grotendeels gereconstrueerd met de officierskamer en het soldatenverblijf compleet met stapel-bedden en de ziekenboeg. Tijdelijk is er een tentoonstelling in de genieloods ‘Wildkamperen’ & Fort Klassiek.

5. Fort K’IJK (Fort bij Krommeniedijk)
Dit fort is aangelegd ter verdediging van de accessen Krommeniedijk en de Lagendijk tussen Uitgeest en Krommenie. In het fort is een belevingscentrum over de natuur in de Stelling van Amsterdam.
6. Woudaapsluis
De sluis is in 1907 gebouwd als civiele schutsluis voor de boeren in de Polder het Woud. Bij oorlogsgevaar kon er een extra sluisdeur in gehesen worden. Water uit de Nauernaasche Vaart kon via de bakstenen sluis in de polder stromen.
7. Fort Zuidwijkermeer
Fort Zuidwijkermeer werd gebouwd ter verdediging van het acces gevormd door het Noordzeekanaal met de daarlangs lopende dijken en droog blijvende stroken.
8. Damsluis in de Molentocht
In de vuurlinie zitten ook damsluizen. Deze sluizen konden bij een oorlogsdreiging worden afgesloten met schotbalken. Het deel van de polder ten westen van Vuurlinie kon zo onder water worden gezet terwijl het deel achter de wal droog bleef.
9. Liniewal Aagtendijk Zuidwijkermeer
Vanaf Fort aan de St. Aagtendijk volgt de hoofdverdedigingslijn, een speciale voor de Stelling aangelegde liniewal van 2,5 km tot aan het Noordzeekanaal. Deze liniewal had twee functies: als waterkering en als verdedigingslijn.
10. Muziekfort (Fort aan de St. Aagtendijk)
Op dit fort versterken natuur, cultuur, historie en educatie elkaar. Muziek op het buiten podium op 4 zondagen, zoals Royal Dice en The Ravels & zaterdag 21 augustus het Woodstock Festival.

Download de printbare kaart en/of de GPX-route van de fietsroute Westfront

• Download hier de printbare kaart van de fietsroute Westfront
Download hier het GPX-bestand van de fietsroute Westfront

UNESCO Werelderfgoed de Hollandse Waterlinies zijn de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie samen. Een 200 km lang open landschap vol ingenieuze waterwerken en robuuste forten. Leer het unieke verhaal kennen van verdediging met water als bondgenoot.

Bekijk hier onze toegankelijkheidsverklaring

Ode aan de Hollandse Waterlinies is een initiatief van: